PENGENALAN

OBJEKTIF PENUBUHAN SEKOLAH

Objektif penubuhan Sekolah Rendah Agama Al-Wardah adalah seperti berikut :
  • Melahirkan individu muslim yang berani dan berupaya untuk menghadapi segala cabaran sosialisasi pada era ini.

  • Menyokong saranan kerajaan untuk menerapkan nilai-nilai perpaduan bermula pada peringkat awal kanak-kanak.

  • Memperkukuh asas pengajian Agama Islam dalam diri kanak-kanak Islam dalam Pendidikan Al-Quran dan Sunnah.

  • Memastikan semua kanak-kanak dapat menguasai bacaan Al-Quran dengan baik dan betul.

  • Memastikan semua kanak-kanak Islam yang berumur 7 hingga 12 tahun dapat mempelajari ilmu diniyyah serta dapat menerapkannya dalam diri supaya terus menjadi benteng keimanan yang kukuh.

SEKOLAH AGAMA RENDAH AL-WARDAH

PENDAFTARAN

PENDAFTARAN